Page 187 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

ל ו פ ב ,ן
. ק ח צ י
יש נא
.ה ל ו גס
ך ר כ .א
,ב יב א ־ ל ת
ת א צ ו ה
ת ג ל פ מ
י ל ע ו פ
־ץ ר א
.לא ר ש י
252 מ ע ׳.
ם יש ימ ח כ
ם יר מ א מ
ת וס מ ו
ל ע
.ם יש יא
ש א ר ב
ר פ ס ה
ה כ ר ע ה
ת א מ
ק ח צ י
יר ז ע ל א
ינק ל ו ו
ת ו ד ל ות ו
. ן ב פ ו ל
, ץ י ש פ י ל
ר ז ע י ל א
. ר י א מ
.ם יב ת כ
ך ר כ .ב
,ם ילש ור י
ד ס ו מ
ב ר ה
.ק וק
260
. ׳מ ע
ר ק יע ־ יר ור מ
ך ר כ ב ה ז -
ם יק ר פ ה
ל ע
ק י ל א י ב
.ןונגע ו
ק
ז ו ל נ ,ר
. ף ס ו י
ה יר וט ס יה
לש
ת ו ר פ ס ה
ת י ר ב ע ה
.ה ש ד ח ה
ך ר כ
: יש ימ ח
ן יק ס נ ל ומ ס
ר וד ו
״רחשה״
(
1885-1868
. )
,ם ילש ור י
ה ט יס ר ב י נ וא ה
.ת יר ב ע ה
476 מ ע ׳.
בכ
לסרק
ת ו ר פ ס
ה פ י
א ל ט ש ו ל ,ר ת ב
. ע ב ש םוי
.ק ור י
.ם יר יש
,ב יב א ־ ל ת
ת ור ב ח מ
.ת ור פ ס ל
, ר י מ א
. ן ו ר ה א
.ם יד ק
.ם יר יש
,ב יב א ־ ל ת
ת ו ר ב ח מ
.ת ור פ ס ל
א ר י כ ,א
. ף ס ו י
ק ס פ
.ן יד
.ם יר ופ ס
,ב יב א ־ ל ת
. יק ס ר ב ט
282
. ׳מ ע
, ם ו א ב
. ר ק ס ו א
ם ע
ך וס נ
.ה מ ד ר ת
ר ו פ ס
יר וט ס יה
ימ ימ
.ם יר ז וכ ה
- ת י נ מ ר ג מ
ר יא מ
.ר ה ומ ל ע
ר ב ח מ ה
ור פ ס ו
-
ס כ מ
. ד ו ר ב
,ב יב א ־ ל ת
ם ע
. ד ב וע 243
. ׳מ ע
, ן ו ר א ב
. ה ר ו ב ד
.ם יר יר בש
.ם יר ופ ס
,ב יב א ־ ל ת
ם ע
. ד ב וע
208
. ׳מ ע
ן ב
, ן ו י צ
. ה ח מ ש
ל כ
יב ת כ
. . .
,ב יב א ־ ל ת
. ר י ב ד
31; 408 מ ע ׳.
ס ו נ יכ ה
ם לש ה
ר ת ו יב
י ב ת כ ל
ר פ ס מ ה
יר ב ע ה
.ע ד ו נ ה
ופ ס ו נ
: ר פ ס ל
ה מ ד ק ה
ה פ יק מ
ת א מ
ב ק ע י
ןמ כ יפ
ה יפ א ר ג ו יל ב יב ו
יב ת כ מ
.ש ןב
ןו יצ
ה כ ור ע
י ד י ב
. יק ס נ יב א ר ג ופ
ב ס ו ,ק
. ה ש מ
יר ח א מ
.ע ר ו זה
.ם יר יש
,ב יב א ־ ל ת
ת א צ ו ה
ץ ו ב ק ה
.ד ח וא מ ה
130
. ׳מ ע
ר ב
, ף ס ו י
. ע ש ו ה י
ר יע
; ה מ וס ק
ה ד ג ה לש
הש לש
.ת ור וד
: א
יצ ע
ם יטש
.ם יד מ וע
.ןמ ור
,ב יב א ־ ל ת
. יק ס ר ב ט
274
. ׳מ ע
ר פ ס
ןוש אר
ה י ג ול יר ט ל
ל ע
,ת פ צ ה ב
ם יע יפ ומ
השלש
ת ור וד
לש
יד וה י
,ת פ צ
ת נשמ
ש ע ר ה
( 1837 ) ד ע תנש
ן ב ר וח ה
י ל כ ל כ ה
( 1917 . )
, ש ר ב
. ר ש א
ל צ ב
ם יש נא
.ם יב וט
ת ז ור ח מ
.ם יר ופ ס
,ם ילש ור י
ד ס ו מ
.ק יל א יב
221
. ׳מ ע
, ש ר ב
. ר ש א
ל צ
.ם יר ה צ
.ם יר יש
,ב יב א ־ ל ת
.ה ד ס מ
213
. ׳מ ע
, ג ר ב ד ל ו ג
. ה א ל
ה מ
ת וש וע
.ת ול יא ה
ם יר יש
.ם י ד ל י ל
,ה יב ח ר מ
ת י ר פ ס
.ם יל ע ו פ
117
. ׳מ ע
, י ר ו ג
. ם י י ח
יח ר פ
.שא
.ם יר יש
,ה יב ח ר מ
ת י ר פ ס
.ם יל ע ו פ
88
. ׳מ ע
, י ק ר ו ג
. ם י ס ק מ
.ם א ה
ת יס ור מ
- .ש
.ל ד נ מ
,ב יב א ־ ל ת
ם יר פ ס
.ם יב וט
387 מ ע ׳.
ה ר ו ד ה מ
ת ד ח ו ימ
י י ו נמ ל
ת י ר פ ס
,ם יל ע ופ
.ה יב ח ר מ
387
. ׳מ ע
, י א ל ג
. ן י מ י נ ב
.ם י נ ומ ר ע
.ם יר יש
,ה יב ח ר מ
ת י ר פ ס
.ם יל ע ו פ
28 מ ע ׳.
, ע ו ב ל ג
. ר י מ א
ע בש
.ת ויוש ר
.ם יר יש
,ה יב ח ר מ
ת י ר פ ס
.ם יל ע ו פ
216
. ׳מ ע
, ר ו ד
ס נ ד .ו ר וא
.ת ול יל ה
.ם יר יש
,ה יב ח ר מ
ת י ר פ ס
.ם יל ע ו פ
39
. ׳מ ע